Vitalex Coaching

Vitaliteit & leefstijl coaching voor meer balans en energie


Werkwijze


Een coachtraject bestaat uit een aantal fasen.

Telefonisch contact; tijdens het gesprek komt o.a. jouw coachvraag aan de orde, waarin ik aangeef of ik je met jouw coachvraag kan begeleiden.

Intake gesprek; tijdens dit eerste gesprek gaan we verder in op jouw coachvraag en -doel. Jij bent uniek en daarom is het coachtraject altijd maatwerk.

Coachsessies: de coachsessies zijn gericht op het hier en nu. Alles wat zich aandient tijdens het gesprek, geeft richting aan het coachproces. Door gesprekken, praktische oefeningen en opdrachten werk je aan je doelstelling.

Evaluatie; evaluatie vindt na elk gesprek, tussentijds en aan het einde van het traject plaats.


Tarief (voor particulieren):

Het (eerste) telefonische gesprek is gratis. Het tarief bedraagt 57,50 euro per sessie/gesprek (inclusief BTW, voorbereiding en verslaglegging)

Een gemiddeld coachtraject duurt 3-5 sessies. Afhankelijk van de coachvraag zijn meer of minder gesprekken mogelijk.


Voor particulieren is coaching als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als het leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.